(آفا اسپرت) سایت جامع ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته و ورزش

*
*
رمز عبور را فراموش کرده ام
وارد شوید

واحد فناور دانش پژوهان مبینا     

      daneshpajohanm@gmail.com      سایت جامع ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته و ورزش-این سایت تحت نظارت واحد فناور مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق است.

سایت جامع ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته و ورزش امکان سنجش و ارزیابی قابلیت ها و توانایی شرکت کنندگان در آزمون های متعدد آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت و حرکت از قبیل ترکیب بدن، استقامت قلبی –عروقی- تنفسی، حداکثر اکسیژن مصرفی، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، توان، سرعت، تعادل و چابکی را دارد.

کاربردهای سایت جامع ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته و ورزش

خود ارزیابی جسمانی و حرکتی، تعیین نمرات درس تربیت بدنی مدارس و دانشگاه، برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی، ارزیابی آمادگی جسمانی در باشگاه های ورزشی، ارزیابی شاخص های مختلف آمادگی جسمانی اقشار مختلف، تدریس حضوری و مجازی دروس نظری و عملی تربیت بدنی عمومی، ورزش (آمادگی جسمانی)، سنجش و اندازه گیری، رایانه پیشرفته و آزمایشگاه فیزیولوژی.

قابلیت ها و امکانات سایت جامع ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته و ورزش

مهمترین قابلیت ها و توانایی های نرم افزار تحت وب/ سایت جامع ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته و ورزش (آفا اسپرت) به شرح زیر است.

 1. . ارزیابی کیفی و کمی توان بی هوازی، سرعت، قدرت و استقامت عضلانی، استقامت قلبی- عروقی، انعطاف پذیری و ترکیب بدن شرکت کنندگان با آزمون های: شنای سوئدی، پرس سینه، دراز و نشست، ایستادن از صندلی سالمندان، جلو بازو با دمبل سالمندان، دراز و نشست نیمه، پیش بینی یک تکرار بیشینه، پرش عمودی، دو سرعت، ترکیب بدن بزرگسالان، ترکیب بدن کودکان، ضربان قلب هدف، راه رفتن راکپورت، 12 دقیقه دویدن، دوی استقامت، تست دوچرخه کارسنج یاماکا، تست نوارگردان بروس و بالک، انعطاف پذیری نشسن و رساندن، محاسبه شاخص توده بدن، محاسبه نسبت دور کمر به باسن
 2. برآورد میدانی حداکثر اکسیژن مصرفی و ارزیابی کیفی استقامت قلبی وعروقی شرکت کنندگان با استفاده از آزمون های: یک مایل دویدن نرم درحالت یکنواخت جورج و همکاران (1993)، یک مایل دویدن یا راه رفتن (8 الی 17 سال) کورتون و همکاران (1995)، یک و نیم مایل دویدن یا راه رفتن جورج و همکاران (1993)، یک و نیم مایل دویدن یا راه رفتن لارسن و همکاران (2002)، دوازده دقیقه کوپر (1968)، پانزده دقیقه بالک (1963)، یک مایل راه رفتن کلین (1987) و یک مایل راه رفتن راکپورت (39-35)، یک مایل دویدن یا راه رفتن (8 الی 17 سال) کروتن، آزمون دوی رفت و برگشت 20 متر لگر و همکاران، آزمون دوی رفت و برگشت 20 متر ماهار و همکاران، آزمون 6 دقیقه راه رفتن افراد مسن و آزمون 2 دقیقه پله افراد مسن، در آزمون های پله با استفاده از فرمول های: پله هاروارد، پله ناگل، پله نوتن، پله استراند، پله کالج کوئینز و پله فوستری .
 3. برآورد آزمایشگاهی حداکثر اکسیژن مصرفی کلی و ارزیابی کیفی استقامت قلبی وعروقی شرکت کنندگان با استفاده از آزمون های: راه رفتن ، دویدن، کارسنج پایی ، کارسنج دستی ، پله ورزی بر اساس پروتکل های کالج آمریکایی پزشکی ورزشی (2013)، آزمون های نوارگردان با استفاده از فرمول های: بالک مردان فعال و غیر فعال، بالک زنان فعال و غیر فعال، بروس مردان فعال و غیر فعال، بروس زنان فعال و غیر فعال، بروس بیماران قلبی و افراد مسن، نوتن مردان دارای بیماری قلبی، ابلینگ 20 تا 59 سال، جورج 18 تا 28 سال، در آزمون های چرخ کارسنج با استفاده از فرمول های: آزمون زیر بیشینه فاکس (1973)، آزمون بیشینه فاکس، آزمون زیر بیشینه استراند- رایمینگ و آزمون بیشینه استراند .
 4. تعيين سه مولفه تیپ بدنی، نوع تیپ بدنی (سیزده نوع)، میانگین تیپ بدنی، فاصله نگرشی، میانگین نگرشی و واریانس نگرشی تیپ بدنی، آنالیز طولی سری های زمانی تیپ بدنی (فاصله کوچنده) شرکت کنندگان با استفاده از آزمون هیث –کارتر.
 5. تعيين میانگین و مجموع ضخامت چين پوستي، چگالی بدن، درصد چربی بدن، وزن مطلوب و ارزیابی کیفی ترکيب بدن شرکت کنندگان مرد و زن بالاي 18 سال با استفاده از سه نقطه، چهار نقطه و و هفت نقطه: سینه، زیر بغل، سه سر بازویی، زیر کتف، شکم، فوق خاصره ای، ران، شرکت کنندگان مرد و زن زیر 18 سال با استفاده از چین پوستی دو نقطه: سه سربازویی و پشت ساق پا و سه سربازویی و تحت کتفی
 6. ارزیابی توان بی هوازی با استفاده از آزمون رست ، وینگیت و پرش عمودی
 7. تعيين رتبه و نمره در هر آزمون و در مجموعه اي از آزمون های جسماني بر اساس نورم های ملي يا استاني پيش فرض ثبت شده در نرم افزار (این نورم ها به صورت پیش فرض در نرم افزار قرار داده شده و یا خود کاربر وارد می کند) و نمرات خام ثبت شده شرکت کنندگان.

سایر نرم افزار های طراحی شده مجری پروژه

برای تهیه و کسب اطلاعات بیشتردر خصوص سایر نرم افزارهای طراحی شده توسط واحد فناور دانش پژوهان مبینا می توانید با ایمیل درج شده در این صفحه ارتباط برقرار کنید.

 1. نرم افزار حرکات اصلاحی، ارزیابی ساختار قامتی و ناهنجاری های جسمانی
 2. نرم افزار آمادگی جسمانی (ای پی اف)
 3. نرم افزار پذیرش، درمان و بازتوانی آسیب های ستون فقرات (ای تی آر).
 4. نرم افزار محاسبه میزان تداخل در تکالیف چندگانه بر اساس مدل ویکنز
 5. نرم افزار تعیین نمره درس تربیت بدنی مدارس